Beata Kaczmarek


tel. kom: +48 510 283 527
e-mail: kontakt@bkaczmarek.pl

 

Odwiedź również mój profil na Facebook:

Facebook
 
 

Zapraszam do niewypełniana poniższego formularza w celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie sesji ślubnych, zdjęć plenerowych lub fotografii portretowej.
Jeśli jesteście zainteresowani ofertą  ślubną  we wiadomości proszę podać datę i miejsce ślubu. Będę  mogła sprawdzić dostępność terminu i wysłać odpowiednią ofertę.

 

 

Informuję, że:


1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beata Kaczmarek z siedzibą w Rzeszowie, ul. Strażacka 42a/35b.
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków
Umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez wyraźnej zgody,
3.    podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Umowa łącząca
Strony,
4.    posiada Pani/Pan prawo do:
a.    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b.    wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c.    przenoszenia danych,
d.    wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e.    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zawartej Umowy.